Tag Archives: Khủng Hoảng Thất Nghiệp Tại Trung Quốc 2023

Khủng Hoảng Thất Nghiệp Tại Trung Quốc 2023 ! Bài Học Cho Thế Hệ Trẻ Việt Nam

Khủng Hoảng Thất Nghiệp Tại Trung Quốc 2023 ! Bài Học Cho Thế Hệ Trẻ Việt Nam

Nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với một cơn khủng hoảng thất nghiệp và suy thoái kinh tế. Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong tháng 6/2023 đã đạt 21,3%, mức cao kỷ lục và là tháng thứ ba liên tiếp […]